Mateusz Roszkowski
Prezes
Wiktoria Kaszelny
Skarbnik
Jan Bronowski
Sekretarz
Paulina Borowa
Wiceprezes ds. Polityki Personalnej
Katarzyna Rembecka
Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami
Natalia Grzebalska
Wiceprezes ds. Promocji