Kuba Gawart
Prezes
Natalia Sentkowska
Skarbnik
Jan Paczkowski
Sekretarz
Katarzyna Wasilczuk
Wiceprezes ds. Polityki Personalnej
Kamila Rusek
Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami
Magda Kawecka
Wiceprezes ds. Promocji