Antoni Majewski
Prezes
Weronika Kosiorek
Skarbnik
Marek Lipiński
Sekretarz
Piotr Brzozowski
Wiceprezes ds. Polityki Personalnej
Joanna Rancew
Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami
Aleksandra Marchwińska
Wiceprezes ds. Promocji