(48 22) 234 50 22 BEST@BEST.warszawa.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy zaaplikowali, a pozostałych studentów zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach (kalendarium) i aplikowania już w listopadzie!

BEST WARSAW (1)-01