Co

Jeden z największych konkursów inżynierskich w Europie

Cel

Wykorzystać zdobytej wiedzy technicznej w praktyce oraz wykazanie się kreatywnością

Wynik

Stworzenie zwycięskiego projektu inżynierskiego i szansa udziału w ogólnoeuropejskiej rundzie finałowej