Co?

24-godzinny maraton programowania

Cel

Rozwój studentów poprzez rozwiązywanie realnych problemów, na które mogą natrafić w swojej karierze

Wynik

Konferencja podsumowująca prace uczestników oraz wystąpienie zaproszonych gości

BEST Hacking League

to dwudniowy event składający się z 24-godzinnego maratonu programowania, połączonego z równolegle odbywającymi się warsztatami. Wydarzenie to łączy środowisko studenckie, przedstawicieli uczelni oraz firmy specjalizujące się w rozwoju informatyzacji.

Na treść merytoryczną

wydarzenia składają się trzy bloki tematyczne: software, hardware oraz artificial intelligence. Projekt jest otwarty na studentów nie tylko Politechniki Warszawskiej, ale także innych uczelni w Polsce.

Ideą BHL-u

jest zapewnienie studentom możliwości rozwoju swoich umiejętności programistycznych i przełożenia ich na rzeczywiste osiągnięcia, aby można było wdrożyć je w życie, dzięki kontynuacji współpracy z uczestnikami także po zakończeniu wydarzenia. Sprzyja temu strefa IT, w której student ma okazję porozmawiać z potencjalnym pracodawcą. Jest to świetna okazja na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami ze środowiska IT. Dodatkowo, podczas maratonu zachowany jest element rywalizacji, a także nauki prezentacji przed szeroką publicznością.