Co?

Prezentacje startupów, panel dyskusyjny oraz konferencja oparta na koncepcji Open Space Technology

Cel

Możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą

Wynik

Pokazanie młodym inżynierom alternatywnych form ścieżki zawodowej, jednocześnie pozwalając startupom oraz firmom na przedstawienie się jako profesjonalni i wartościowi partnerzy oraz pracodawcy

Make It Start

Od kilku lat coraz więcej słyszy się w Polsce o startupach jako nowatorskiej formie prowadzenia biznesu, która wykorzystuje najnowsze rozwiązania i technologie. Wierzymy, że propagowanie innowacyjnych pomysłów i nieszablonowego podejścia to najlepsza droga do przyspieszenia rozwoju naszej gospodarki.

Na finał projektu składają się prezentacje startupów, panel dyskusyjny oraz konferencja oparta na koncepcji Open Space Technology. Dodatkowo w tym roku wydarzenie zostało rozszerzone o program preinkubacyjny, realizowany we współpracy z Inkubatorem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy będą mieli okazję zaproponować własny pomysł biznesowy i wziąć udział w konsultacjach z mentorami i ekspertami. Warsztaty będą trwały 8 tygodni a prezentacja projektów nastąpi na finale wydarzenia.