Co

Prezentacje startupów, panel dyskusyjny oraz konferencja oparta na koncepcji Open Space Technology

Cel

Możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą

Wynik

Pokazanie młodym inżynierom alternatywnych form ścieżki zawodowej, jednocześnie pozwalając startupom oraz firmom na przedstawienie się jako profesjonalni i wartościowi partnerzy oraz pracodawcy