Co

Kilkudniowy wyjazd wraz z naukowymi wykładami

Cel

Integracja i poszerzanie horyzontów

Wynik

Znajomości z całej Europy