Co

Wydarzenie warsztatowe umożliwiające poszerzenie wiedzy inżynierskiej

Cel

Rozwój twardych umiejętności technicznych

Wynik

Okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży oraz lepszego poznania wybranej dziedziny