Co?

Wydarzenie warsztatowe umożliwiające poszerzenie wiedzy inżynierskiej

Cel

Rozwój twardych umiejętności technicznych

Wynik

Okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży oraz lepszego poznania wybranej dziedziny

BEST Academy

to wydarzenie warsztatowe, które cztery lata temu powstało w odpowiedzi na oczekiwania studentów Politechniki Warszawskiej. Głównym celem wydarzenia jest dostarczenie zajęć umożliwiających poszerzenie wiedzy inżynierskiej oraz rozwój twardych, technicznych umiejętności.

Do tej pory podjętymi tematami była energetyka, przemysł motoryzacyjny, a także innowacje w procesie produkcyjnym. Dzięki BEST Academy uczestnicy mają okazję do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży oraz lepszego poznania wybranej dziedziny.